❤️ Charities we Support ❤️

 

Sea Shepherd is an international, non-profit marine conservation organization that engages in direct action campaigns to defend wildlife, and conserve and protect the world's ocean from illegal exploitation and environmental destruction. Our oceans and its inhabitants are dying from overfishing and habitat destruction.

 

If you can spare anything, please click on the Sea Shepherd logo above 

 

Bont voor Dieren komt in actie tegen dierenleed. Met hart en ziel zetten we ons in voor alle dieren die het slachtoffer zijn van de bontindustrie. We streven naar een wereldwijd verbod op het fokken en doden van bontdieren en de verkoop van bont. Daarbij geloven we in een positieve aanpak en willen we mensen inspireren tot het maken van bewuste keuzes op het gebied van dierenwelzijn. Dit doen we door consumenten op een ludieke manier te benaderen, winkeliers te overtuigen om te stoppen met de verkoop van bont en de politiek te bewegen om maatregelen te nemen tegen de bontindustrie.

De schrijnende realiteit is dat er jaarlijks meer dan 100 miljoen vossen, wasbeerhonden, nertsen en konijnen op wrede wijze worden gefokt en gedood voor hun vacht. 

Als u ook maar iets kunt missen, alle kleine beetje helpen.

Klik op het Bont voor Dieren logo hierboven 

 

 Animal Rights komt op voor de rechten van dieren. Voor ons telt: elk dier is een individu met recht op leven en welzijn. Dieren bestaan niet voor ons, maar voor zichzelf. Het gebruiken van dieren als product of instrument is moreel onjuist. Menselijk plezier -zoals het eten van vlees van dieren- of andere doeleinden rechtvaardigen dit niet. Dieren hebben net als mensen een breed scala aan emoties en gevoelens. Het doden van dieren en het toebrengen van stress, angst, pijn of andere vormen van leed aan dieren, zoals het ontnemen van hun natuurlijke gedrag, is mens- en dieronwaardig.

 

Als u ook maar iets kunt missen, alle kleine beetje helpen.

Klik op het Animal Rights logo above

 

Onze missie:

 

Een dierwaardig leven voor alle dieren in de veehouderij, dat is onze droom. Een dier is geen levenloos product. Maar de voedingsindustrie denkt daar anders over. Het zo goedkoop en massaal mogelijk vlees, eieren en zuivel produceren veroorzaakt veel dierenleed. Wij zien minder én beter vlees als de oplossing richting een diervriendelijke veehouderij.

 

Als u ook maar iets kunt missen, alle kleine beetje helpen.

Klik op het Wakker dier logo hierboven 

 

Nog veel te veel dieren leiden in Nederland een buitengewoon beroerd bestaan. Ze worden opgesloten in veel te kleine hokken, soms ernstig mishandeld, gewond op straat gezet of gewoon maar aan hun lot overgelaten. Dit kan niet en dit mag niet gebeuren.

 

Stichting DierenLot trekt zich het lot van deze dieren erg aan en wil ze graag helpen. We vinden het daarbij belangrijk om met name lokale en regionale, kleine en middelgrote, organisaties te steunen. Want die hebben het verreweg het moeilijkst met het financieren van hun hulp. Denk hierbij bijvoorbeeld aan opvangcentra, dierenasiels of organisaties in het land die zich met het redden van dieren bezig houden, zoals de dierenambulances. Stichting DierenLot werkt uitsluitend op aanvraag. 

 

Voorkomen van onnodig lijden van gezelschaps- , zwerf- en natuurdieren is ons doel. Hierbij is een fijnmazig netwerk van lokale dierenwelzijnsorganisaties van belang voor mens én dier. Dat netwerk is er al dus we willen het in stand houden, versterken en beschermen.

 

Als u ook maar iets kunt missen, alle kleine beetje helpen.

Klik op het Stichting Dierenlot logo hierboven 

 

De tsunami van plasticsoep zo snel mogelijk stoppen! Dát is kort gezegd de missie van Plastic Soup Foundation. Lukt dat niet, dan zadelen we toekomstige generaties op met de gevolgen van een verschrikkelijke plaag. Plastic Soup Foundation is daarmee een ‘single issue’-milieuorganisatie. We houden ons met één ding bezig: het stoppen van de plasticvervuiling bij de bron.

 

Als u ook maar iets kunt missen, alle kleine beetje helpen.

Klik op het Plastic Soup Foundation logo hierboven

The Good Food Institute is a nonprofit think tank working to make the global food system better for the planet, people, and animals. Alongside scientists, businesses, and policymakers, GFI’s teams focus on making plant-based and cultivated meat delicious, affordable, and accessible. Powered by philanthropy, GFI is an international network of organizations advancing alternative proteins as an essential solution needed to meet the world’s climate, global health, food security, and biodiversity goals.

 

If you can spare anything, please click on the Good Food institute logo above

 

Wij geloven in een toekomst zonder dierproeven. Elke dag werken we met hart en ziel aan het dichterbij brengen van dit ideaal. We financieren baanbrekend onderzoek en informeren publiek, wetenschappers en studenten over proefdiervrije innovatie. We werken samen met wetenschap, overheid en bedrijfsleven en

vervullen hierbij een voortrekkersrol. We signaleren, inspireren en verbinden.

 

Als u ook maar iets kunt missen, alle kleine beetje helpen.

Klik op het Proefdiervrij logo hierboven

 

Om de verschillende bedreigingen voor bijen aan te pakken, streeft de Bijenstichting naar het beïnvloeden van het overheidsbeleid en het gedrag van Nederlanders op landelijk en lokaal niveau. Enkele doelen die we nastreven zijn:

  • Een verbod op bepaalde bestrijdingsmiddelen;
  • Wettelijke bescherming van wilde bijen;
  • Stimulering van de verspreiding van voedselplanten;
  • Verbetering van nestelmogelijkheden.

Als u ook maar iets kunt missen, alle kleine beetje helpen.

Klik op het Bijenstichting/Bijen Educatie Centrum logo hierboven

Dierenambulance & Hospitaal Den Haag is in 1972 opgericht en daarmee een van de oudste dierenambulances van ons land. Wij behartigen de belangen van dieren en helpen huisdieren en wilde dieren door ze te vervoeren, medische zorg te bieden, te herenigingen met hun eigenaar of na herstel een nieuw huis te zoeken.

 

Missie

Wij behartigen de belangen van dieren en helpen huisdieren en wilde dieren door ze te vervoeren, medische zorg te bieden, te herenigingen met hun eigenaar of na herstel een nieuw huis te geven. Ook zorgen wij voor educatie en voorlichting om leed bij dieren te voorkomen.

 

Als u ook maar iets kunt missen, alle kleine beetje helpen.

Klik op het Dierenambulance & Hospitaal Den Haag logo hierboven