1.1.West Side Autographs hanteert een 100% geld terug garantie op origineel gesigneerde items met bijbehorend certificaat. Op zowel het item als het certificaat moet het originele WSA hologram sticker aanwezig zijn. Deze garantie geldt  tot maximaal 365 dagen na ontvangst. Op uw  verzoek zullen wij u restitueren indien u binnen 365 dagen na aankoop schriftelijk om een verzoek tot ontbinding van de koopovereenkomst vraagt waarbij als  uitdrukkelijke voorwaarde geldt, dat u enkel op basis van een origineel PSA/DNA of JSA rapport (dus geen kopie rapport of quickscan) kunt aantonen dat de handtekening(en)  onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud  niet authentiek is (zijn).

Een PSA/DNA rapport waarop staat dat het item waarschijnlijk (of woorden van gelijke strekking) niet authentiek is,  is niet onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud,  dus in dat geval wordt er niet tot restitutie overgegaan. De kosten voor het laten opmaken van een origineel PSA/DNA of JSA rapport zullen wij niet vergoeden. Ook de kosten  voor het op- en versturen van het item naar PSA/DNA of JSA vergoeden wij niet en komen voor rekening van de koper. Wij accepteren geen andere rapporten dan die van PSA/DNA of JSA. Nimmer zal de restitutie het oorspronkelijke aankoopbedrag van de betreffende Catawiki factuur te boven gaan.

1.2 De garantie vervalt standaard 365 dagen na aankoop.

1.3 Bij een beroep van de koper op artikel 1.1 dient hij/zij aan een aantal voorwaarden te voldoen. Allereerst dient de koper binnen de gestelde termijnen schriftlelijk melding te doen van zijn wens de koop te annuleren. Vervolgens dient de koper het officiele PSA/DNA of JSA rapport (dus geen kopie rapport of quickscan) aan West Side Autographs te overleggen. Dit rapport wordt na overdracht eigendom van West Side Autographs.

Dit originele rapport dient de koper samen met de originele aankoopfactuur, het originele certificaat met het originele WSA hologram sticker en het betreffende item met het originele WSA hologram sticker (in de oorspronkelijke staat en inclusief alle toebehoren) te retourneren aan West Side Autographs. Indien door koper niet aan alle voorwaarden uit 1.1 en 1.3 kan worden voldaan wordt er geen terugbetaling gedaan.

1.4 Het certificaat is overdraagbaar echter de garantie stopt 365 dagen na aankoop. Een eventuele terugbetaling zal  nimmer het bedrag van de oorspronkelijke factuur overstijgen.

1.5 Indien een item bij West Side Autographs is gekocht via veilingsite Catawiki.nl, marktplaats.nl of eBay, en er is een extern certificaat  aanwezig, dan gelden dezelfde voorwaarden als voor een aankoop onder een West Side Autographs Certificaat. U dient in geval van inhoudelijke vragen rechtstreeks in contact te treden met deze externe aanbieder. West Side Autographs zal u, wanneer mogelijk, deze contact informatie ter beschikking stellen.